Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Kvalitet och hållbarhet

Visionen för Ahlsells hållbarhetsarbete är att vara branschledande på den nordiska marknaden. Hållbarhetsarbetet – som utgår från vår uppförandekod – ska på ett konkret sätt bidra till att uppfylla vårt löfte att göra det enklare att vara proffs.

Vår uppförandekod bygger på FN:s Global Compact, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och tillhörande FN-konventioner, ILO:s kärnkonventioner samt OECD:s riktlinjer för internationella företag. Innehåll och prioriteringar i hållbarhetsstrategin, som är satt för 2017–2020, bygger på en väsentlighetsanalys av Ahlsells risker, möjligheter och miljöaspekter samt dialogen med våra intressenter. Dialogen genomförs i anslutning till vår årliga hållbarhetsredovisning som är integrerad i årsredovisningen (se sidorna 19-32 för Ahlsells Hållbarhetsrapport 2018).

Vidare är Ahlsells strategi och mål kopplade till FN:s sjutton globala hållbarhetsmål. Vi har valt att fokusera på fyra av de sjutton målen för att vårt arbete ska göra så stor nytta som möjligt. FN:s fyra mål är sedan kopplade till fyra egna fokusområden. Genom den noggrant satta strukturen lägger vi kraften där Ahlsells verksamhet har mest påverkan och därmed störst möjlighet att göra skillnad.

Som en plattform i hållbarhetsarbetet ligger självklart våra värdeord – ansvar, öppenhet och enkelhet. De är grunden i allt vi gör.

Läs mer om vårt företag- och miljöansvar www.ahlsell.com

ISO_14001_swe-QR.pdf

ISO_9001_swe-QR.pdf

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript