Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Användarvillkor

Dessa användarvillkor ("Användarvillkoren") reglerar din åtkomst till och användning av denna hemsida, [www.ahlsell.ax], ("Hemsidan"), som tillhandahålls och drivs av "[Ahlsell"], "oss", "vi").

Genom att använda Hemsidan godkänner du och förpliktar dig att endast använda Hemsidan i enlighet med Användarvillkoren.

1. Allmänt

 • Vi kan komma att uppdatera Användarvillkoren från tid till annan utan föregående meddelande.
 • Personuppgifter du tillhandahåller genom Hemsidan, eller som på annat sätt tillhandahålls oss på grund av din användning av Hemsidan, behandlas enligt vår Integritetspolicy som är tillgänglig via Integritetspolicy.
 • Vänligen se vår Cookiepolicy tillgänglig via Om Cookies för mer information om hur vi använder cookies.
 • Separata villkor gäller för avtal om köp och leverans av produkter ingångna via Ahlsells e-handelsbutik.

2. Immateriella rättigheter

 • Vi äger eller innehar licenser för alla immaterialrättigheter åtkomliga via Hemsidan, som till exempel upphovsrättigheter, företagshemligheter och varumärken som kan förekomma i exempelvis dokument, filer, text, bilder, grafik, produktnamn, diagram, illustrationer, fotografier och video, och förbehåller oss samtliga rättigheter därtill. Inga immaterialrättigheter övergår och inga licenser upplåts på grund av Användarvillkoren eller din användning av Hemsidan.
 • Du får endast reproducera eller framställa exemplar av Hemsidan, helt eller delvis, för privata icke-kommersiella syften.

3. Information eller material som du lämnar till oss

 • Du är ensamt och obegränsat ansvarig för information som du laddar upp på Hemsidan ("Användarmaterial"), inklusive för att den efterlever gällande lagar, föreskrifter, beslut eller dylikt samt att den inte gör intrång i tredje parts rättigheter.
 • Vi har rätt men är inte skyldiga att redigera eller radera Användarmaterial från Hemsidan utan föregående meddelande.

4. Användarbegränsningar

 • Du får inte:
  • tillgängliggöra, ladda upp eller publicera kränkande, stötande, illegalt, eller på annat sätt olämpligt Användarmaterial via Hemsidan;
  • tillgängliggöra, ladda upp eller publicera felaktig information via Hemsidan eller i samband med att du ingår avtal via e-handelsbutiken;
  • publicera eller ladda upp virus eller annat material som är skadligt eller avsett att skada driften av Hemsidan eller övervaka användningen av densamma;
  • göra ändringar på eller manipulera Hemsidan;
  • demontera, avkoda, "reverse-engineer" eller skapa omarbetade verk baserat på Hemsidan;
  • använda Hemsidan på olagliga sätt, för olagliga syften, eller på något annat sätt som är oförenligt med god sed; samt
  • använda Hemsidan på ett sätt som kan skada våra system eller säkerhet eller inkräkta på andras användning av Hemsidan.

5. Friskrivning

 • Hemsidan och dess underliggande teknik tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, lagstadgade eller inte. Vi avsäger oss uttryckligen alla garantier för att Hemsidan är och kommer fortsätta att vara uppdaterad, oavbrutet tillgänglig, komplett, korrekt och/eller säker samt för att informationen och materialet på Hemsidan är riktig.

6. Ansvar

 • Vi är inte ansvariga för skada som uppkommer i samband med att du besöker Hemsidan eller din användning av densamma, inklusive men inte begränsat till skada som uppkommer grund av att Hemsidan inte fungerar, inkorrekt information lämnad via Hemsidan, virus eller kommunikationsfel (vilket till exempel innefattar av dig gjorda men av oss inte mottagna beställningar liksom oavsiktliga förvanskningar av Användarmaterial).
 • Du åtar dig att hålla oss skadelösa 9från och mot alla anspråk, skadestånd, domar, förpliktelser, förluster, kostnader, utgifter och arvoden (inklusive ombudskostnader) som härrör från dina överträdelser av Användarvillkoren eller din användning av Hemsidan.
 • Denna punkt ska bara tillämpas i sådan utsträckning som tillämplig lag tillåter.

7. Övrigt

 • Dessa villkor styrs av och ska tolkas i enlighet med svensk lag oavsett var du befinner dig, dock utan tillämpning av dess principer om lagval.
 • Stockholms tingsrätt är exklusivt forum för tvister som uppstår i anledning av Användarvillkoren

 

Användarvillkor ovan är beslutad 2023-09-19.
Informationen på sidan har uppdaterats 2023-09-28

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript